Årets gang

1. april 2021Flaghejsning kl. 10:00. Foreningen er vært ved rundstykker og kaffe.
17. april 2021Arbejdsdag. Vi mødes kl. 9:30, og slutter med frokost kl. 12:30. 2 containere i weekenden.
16. maj 2021Bestyrelsen holder havebesigtigelse.
23. juni 2021Sankt Hans fællesspisning i mødestedet kl. 18:00. Derefter bål med Nabkær 1 på parkeringspladsen.
26. juni 2021Arbejdsdag. Vi mødes kl. 9:30 og slutter med frokost kl. 12:30. 1 container i weekenden på Nabkærvej.
juli månedBestyrelsen holder ferie.
7. august 2021Arbejdsdag. Vi mødes kl. 9:30 og slutter med frokost kl. 12:30.
15. august 2021Bestyrelsen holder havebesigtigelse.
9. oktober 2021Arbejdsdag. Vi mødes kl. 9:30 og slutter med frokost kl. 12:30.
10. oktober 2021Bestyrelsen holder havebesigtigelse.
16. oktober 20212 containere i weekenden.
31. oktober 2021Der lukkes for vandet – hvis ikke før på grund af frost.
Når der er lukket for vandet, så husk at åbne alle vandhaner i hus og have.