Mødestedet

Huset kan kun lejes af Nabkær 2´s havelejere.

Lejen er kr. 500,00/døgn.

Depositum er kr. 500,00.

Husk at tage hensyn til naboerne.

Spilles der musik efter kl. 22:00, skal døre og vinduer være lukkede.

Borde og stole stilles, som da man modtog huset.

Havemøbler og borde stilles på plads.

Grill efterlades rengjort og askeskuffe tømt.

Lokalerne skal efterlades i samme stand som de blev modtaget.

Hvis noget forsvinder eller gået i stykker, er det på lejerens regning.

Bemærk: kun rent vand må lukkes ud i vasken.