Praktiske informationer

Husk at meddele adresseændring samt nyt telefon nummer og e-mailadresse hvis du flytter. 

Postkassen på toiletbygningen bruges til papirer til bestyrelsen.

Har du ris/ros – så læg det i.

Arbejdsdage, hvis man ikke deltager i mindst 2 ud af 4 dage, pålægges man et gebyr på kr. 200 pr. dag, altså max 400 kr..

Flaghejsning er Skærtorsdag kl. 10:00

Motorkøretøjer skal altid parkeres på parkeringsarealerne, gæster på den store parkeringsplads på Sandgårdsvej, husk at sige det til gæster, trailer på afmærket område på Nabkærvej.

Cykler må ikke stå op ad hækken.

Dyr og fjerkræhold er ikke tilladt.

Container, 3 gange om året.

Hækken skal renholdes 1 meter ud mod vejen.

“Mødestedet” kan lejes af havelejerne for kr. 500.00/døgn

Toiletbygningen:

Nøgle kan købes hos bestyrelsen (depositum kr. 100).

Havevanding:

Der må vandes efter følgende plan, Nabkærvej på lige datoer, Hyacintvej og Sandgårdsvej på ulige datoer, i tidspunktet kl. 6-10 og igen kl. 18-22, med slange, siveslange og spreder.

Tænk dig godt om, inden der vandes. Er det nødvendig?

Husk at være i haven, mens der vandes.

Vandhaner ved hækken, skal være lukket når haven forlades.