Vurdering

Reglerne kræver, at der bliver foretaget en vurdering inden huset kan sælges.

Vurderingen foregår nu som kredsvurdering under Vestjylland Kreds. Det vil sige, at vi i Nabkær 2 ikke vurderer egne haver, men Kredsen har en koordinator, som finder de rette personer til at vurdere.

Inden formanden kan bestille vurderingen, skal du/I udfylde og underskrive en opsigelse af havelodden samtidig med, at du/I betaler et gebyr på kr. 1.750 til haveforeningens konto: 5383 0244070 for vurderingen.

Derudover skal du/I aflevere en udfyldt og underskrevet obligatorisk ejererklæring samt en udfyldt og underskrevet løsøreliste over det løsøre, som du/I forventer at sælge med huset samt opgøre værdien af løsøret.

Bemærk, at køber ikke er forpligtet til at overtage løsøret.

Når formanden har modtaget disse dokumenter, kontakter formanden Kredsens koordinator, som herfra sørger for det videre forløb.

De nødvendige dokumenter og vejledninger kan du downloade her:

Opsigelse af havelod

Obligatorisk ejererklæring

Løsøre- og inventarliste

Vejledning om vurdering af kolonihavehuse