Byggeri

INTET nybyggeri eller tilbygning må påbegyndes, før man har udfyldt et ansøgningsskema og fået det godkendt af bestyrelsen.

Ansøgningen afleveres til formanden.

Sammen med denne ansøgning afleveres tegninger over det, der ønskes bygget i pågældende have.

Tegningen skal vise en grundplan over haven med placering af bygninger og terrasser. Den skal desuden vise et snit af bygninger og fire facader af samme samt være påført udvendige mål, højde, materialebeskrivelse og afstand fra bygninger og terrasses placering til skel.

Reglementet gælder ved nybygning, tilbygning, ombygning, lukket terrasse, overdækket terrasse, åben terrasse, drivhus, redskabsrum, shelters og legehus. Alt skal føres på tegning med mål og placering samt afstand til skel. 

Der må indenfor hvert havelod opføres et kolonihavehus samt to sekundære bygninger så som udhus, shelter eller drivhus samt en overdækket terrasse/pavillon. Der må etableres én hems på maksimalt 4,5 m².

Byggeriet skal være færdig senest 2 år efter byggeansøgningens godkendelse, og grunden skal være ryddet op.

Efter, at byggeriet er færdigt, bliver det kontrolopmålt af haveforeningens bestyrelse. Når kontrolmålingen er sket, afleveres en godkendelse af byggeriet.

De nødvendige dokumenter samt vejledninger kan du downloade her:

Byggeregler og byggevejledninger

Formular til ansøgning om byggeri

Herning Kommunes retningslinjer om byggeri