Vejledning ved køb og salg

Ved salg af havehus

Når du vil sætte dit havehus til salg, henvender du dig til foreningens bestyrelse med henblik på at få haven vurderet.

Der skal betales kr. 1.750,- i gebyr for vurdering ligesom, der skal betales kr. 1.000,- til foreningen for håndtering af handlen.

Samtidig med betalingen skal du aflevere en opsigelse af havelodden, en obligatorisk ejererklæring samt en løsøreliste.

Disse formularer kan du hente her…

Opsigelse af havelod

Obligatorisk ejererklæring

Inventar- og løsøreliste

Hvis du ikke selv kan printe de nødvendige dokumenter ud, kan du få dem ved henvendelse til bestyrelsen.

Ved køb af havehus

Vores haveforening ligger på jord, som er lejet af Herning Kommune, og det betyder, at der er bopælspligt i kommunen.

Når du har fundet den rigtige have, laver bestyrelsen de nødvendige dokumenter.

For at blive medlem i vores forening koster det kr. 1.000,-