El installation

Du har mulighed for at få indlagt el i din kolonihave.

Installation, driftsomkostninger og forbrug er for den enkeltes egen regning og risiko. Alt er foreningen samt alle øvrige havelejere uvedkommende.

Tilslutningsbidraget er på kr. 9.710 + moms – eller kr. 12.137,50 inkl. moms – for 16A.

Dertil kommer stikledning, installation i huset samt opgravning fra skabet og frem til huset.

Prisen herfor varierer – alt efter hvor meget man vil have lavet – men det ligger i niveau på kr. 12.000 til 15.000.

Tilslutningsbidraget gælder kun for en havelod.

Det er IKKE tilladt at installere bi målere med henblik på at dele med andre havelejere.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør.

…og hvordan kommer man så i gang?

Du kan hente skemaet, som skal afleveres til elinstallatøren her…

  • Du skal kontakte en el-installatør. Husk at aftale, hvornår du forventer strøm på adressen. Bestyrelsen kan måske hjælpe dig med kontakt med en el-installatør, som man kender.
  • El-installatøren udfylder installationsblanketten og sender den til N1, som er forsyningsselskabet. For at sikre, at N1 behandler din sag til tiden, er det vigtigt, at idriftsættelsesdatoen fremgår i installationsblanketten.
  • N1 sender en anvisning tilbage til el-installatøren, så han ved, hvorfra han skal forsyne dig med strøm.
  • Elinstallatøren meddeler N1, at hans arbejde på adressen er færdigt.
  • På vegne af dig aftaler elinstallatøren med N1, hvornår elmåleren bliver sat op. Den bruger N1 til at aflæse dit elforbrug.

OBS! Vær opmærksom på, at du selv skal vælge en el-leverandør, før N1 kan sætte en elmåler op hos dig.

Du vil modtage et aftagenummer, også kaldet målepunkts-id, fra N1, som du skal bruge, når du vælger el-leverandør.